Kitaplar

Monografik Eserler:

 • Özen, Ç., Özgün, C., Yaldız, F., Bölgesel Politika Balkanlar: İlk Çağlardan İki Savaş Arası Döneme, Altınbaş Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2022.
 • Can, H., Özen, Ç., Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005.
 • Özen, Ç., Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği ve Tam Üyelik Süreci Üzerine Etkileri, Ceylan Kitabevi, İzmir, 2002.

Derleme Kitaplar:

 • Özen, Ç., Tonus, Ö., Uluslararası Örgütler, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2011.
 • Ersen, U, Özen, Ç., Use of Force in Countering Terrorism, IOS Press, Amsterdam, 2010.
 • Tahmisoğlu, M., Özen, Ç., Transportation Security Against Terrorism, IOS Press, Amsterdam, 2009.
 • Özen, Ç., Taşdemir, H., Yenimuhafazakar Amerikan Dış Politikası ve Türkiye, Odak Yayınları, Ankara, 2006.

Çeviri Kitaplar:

 • Waltz, Kenneth N., Uluslararası Politika Teorisi, Phoenix, Ed. Özen, Ç., Çev. Binatlı, O.S., Ankara, 2015.
 • Da Silva, Raquel, Siyasal Şiddet Anlatıları, Gazi Kitabevi, Ed. Özen, Ç., Çev. Sarı, Ö.F., 2020.
 • Gonzalez-Perez, M., Kadın ve Terörizm: Yerel ve Uluslararası Terör Gruplarında Kadın Faaliyetleri, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2021.
 • Chenoweth, E., English, R., Gofas, A., Kalyvas, S.,N., Terörizmin El Kitabı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2022.